Tisk studijního plánu

Studijní plán Teorie a kritika (M.A.) – 2. ročník

Studijní obor: Teorie a kritika
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Kritické praktikum II.
 
207KPB1 Z 6 2T 207KPB2 ZK 6 2T
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Povinné předměty
Analýza a překlad odborného textu
 
207APO1 ZK 3 2T 207APO2 ZK 3 2T
Magisterský projekt II.
 
207MGB1 Z 5 2T 207MGB2 Z 5 2T
Současné teorie divadla II.
 
207STB1 ZK 3 2T 207STB2 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 11 11
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné předměty V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 40 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 17 17
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 13 13
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30