Tisk studijního plánu

Studijní plán Teorie a kritika (M.A.) – 1. ročník

Studijní obor: Teorie a kritika
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Kritické praktikum I.
 
207KPA1 Z 6 2T 207KPA2 ZK 6 2T
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Povinné předměty
Magisterský projekt I.
 
207MGA1 Z 2 2T 207MGA2 Z 2 2T
Současné teorie divadla I.
 
207STA1 ZK 3 2T 207STA2 ZK 3 2T
Umělecká kritika a její teorie
 
207UKT1 ZK 3 2T 207UKT2 ZK 3 2T
Vývoj a proměny divadelní kritiky
 
207VPD1 ZK 3 2T 207VPD2 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 11 11
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2ST 702DAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné předměty V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 40 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 20 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 10 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30