Zjednodušený studijní plán Teorie a kritika (M.A.)

Katedra teorie a kritiky

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Teorie a kritika

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
207KPA1 Kritické praktikum I. 1 Z 6
207MGA1 Magisterský projekt I. 1 Z 2
207STA1 Současné teorie divadla I. 1 ZK 3
207UKT1 Umělecká kritika a její teorie 1 ZK 3
207VPD1 Vývoj a proměny divadelní kritiky 1 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 20
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
207KPA2 Kritické praktikum I. 2 ZK 6
207MGA2 Magisterský projekt I. 2 Z 2
207STA2 Současné teorie divadla I. 2 ZK 3
207UKT2 Umělecká kritika a její teorie 2 ZK 3
207VPD2 Vývoj a proměny divadelní kritiky 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 20
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 20
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207APO1 Analýza a překlad odborného textu 1 ZK 3
207KPB1 Kritické praktikum II. 1 Z 6
207MGB1 Magisterský projekt II. 1 Z 5
207STB1 Současné teorie divadla II. 1 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 17
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207APO2 Analýza a překlad odborného textu 2 ZK 3
207KPB2 Kritické praktikum II. 2 ZK 6
207MGB2 Magisterský projekt II. 2 Z 5
207STB2 Současné teorie divadla II. 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 17
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 26
Celkem kreditů za ročník 60