Volitelné předměty oborové

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
207FCK0 Fenomén camp, kýč a performativní umění česky viz detail ZK 4 2T
202FPD1 Filosofická propedeutika 1 česky Út
09:20–10:50
Učebna
Z 1 2T
202FPD2 Filosofická propedeutika 2 česky ZK 2 2T
201HKR1 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 1 česky
11:00–12:30
Pracovna pedagogů
Z 2 2T
201HKR2 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 2 česky ZK 2 2T
207KRL KritikLab česky Z 4 120P Z 4 120P
207MKL0 Master class – Kulturní publicistika česky
14:00–16:00
Učebna KTK 121
ZK 2 18S
207PDR Podoby divadelní recepce česky Čt
16:00–17:30
Pracovna pedagogů
ZK 4 2T
207SNP0 Seminář německého dokumentárního politického divadla česky Po
14:30–16:00
Učebna S410 (DAMU)
ZK 4 2T ZK 4 2T