Tisk studijního plánu

Studijní plán Teorie a kritika (B.A.)

Studijní obor: Teorie a kritika
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
207TPS0 Teorie a praxe scénické tvorby
Z-7-4SS+160P
7
Minimální počet kreditů 7
Povinné předměty
207BCP0 Bakalářská práce
Z-6-10SS
6
207DCK* Divadlo v české kultuře
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207DZA* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I.
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
6
207DZB* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207ESE* Estetika
Z-4-2T
Předmět není vypsán
ZK-4-2T
Předmět není vypsán
Z-4-2T
Předmět není vypsán
ZK-4-2T
Předmět není vypsán
8
207FPA* Filozofie a Performing Arts
Z-3-2ST
Předmět není vypsán
ZK-3-2ST
Předmět není vypsán
Z-3-2ST
Předmět není vypsán
ZK-3-2ST
Předmět není vypsán
6
207INS* Interpretační seminář
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207KDC* Kapitoly z dějin českého divadla
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
6
207KDF0 Kapitoly z dějin filmu
ZK-2-1PT+2ST
ZK-2-1PT+2ST
2
207USL0 Klíčové umělecké směry od moderny po současnost
ZK-2-2PT
2
207KRS* Kritický seminář
ZK-3-3ST
ZK-3-3ST
ZK-3-3ST
ZK-3-3ST
12
207WCR0 New Ways of Communicating Reflection and Criticality
ZK-2-24SS
Předmět není vypsán
ZK-2-24SS
Předmět není vypsán
2
207ODP0 Odborná praxe
Z-2-4SS+40P
2
207STL0 Otázky současné teorie literatury
ZK-2-2PT
2
207PCO* Proseminář čtení textů o divadle
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
207PUT0 Překlad uměleckého textu
ZK-2-2ST
2
207RDD* Režijně-dramaturgická dílna
Z-3-3DT
Předmět není vypsán
Z-3-3DT
Z-3-3DT
Předmět není vypsán
Z-3-3DT
6
207SCP* Scénická propedeutika
Z-3-4T
ZK-3-4T
6
207SHD* Seminář historie divadla
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207SKK* Seminář kritiky
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207TAW1 Taneční workshop
Z-2-
Předmět není vypsán
Z-2-
Předmět není vypsán
2
207TAR1 Teorie a analýza dramatu 1
ZK-3-2T
3
207TID* Teorie divadla III.
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
207TED* Teorie divadla
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
12
207TLD0 Teorie loutkového divadla
ZK-2-2ST
2
207TSC* Teorie scénografie
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
207VSU0 Vizualita v současném umění
ZK-2-2ST
2
207WKS0 Workshopy
Z-1-24DS
1
207ZHT* Základy herecké tvorby
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
207ZRD0 Základy redakční práce
Z-2-2CT+24P
2
207ZRP* Základy rétoriky a poetiky
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
207ZTK* Základy teatrologického výzkumu
Z-2-2T
ZK-3-2T
5
201ZTO* Základy tvůrčího projevu
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
Minimální počet kreditů 148
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
207TKB4 Volitelné předměty oborové
0
200JZB Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 161
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 19
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů