Tisk studijního plánu

Studijní plán Teorie a kritika (B.A.)

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů 0
Povinné předměty
207DZA* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I.
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207DZB* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207DCK* Divadlo v české kultuře
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207ESE* Estetika
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
8
207INS* Interpretační seminář
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207PCO* Proseminář čtení textů o divadle
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
207PKB Překladatelský seminář
ZK-2-2T
2
207RTB* Režijní tvorba
Z-2-2T
ZK-3-2T
5
207SCP* Scénická propedeutika
Z-3-4T
ZK-3-4T
6
207SHD* Seminář historie divadla
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207SKK* Seminář kritiky
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207STE* Seminář teorie divadla
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207TAW1 Taneční workshop
Z-2-
2
207TAR1 Teorie a analýza dramatu 1
ZK-3-2T
3
207TED* Teorie divadla
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
12
207TSC* Teorie scénografie
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
207WRY1 Workshopy 1
Z-1-1T
1
207ZHT* Základy herecké tvorby
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
207ZRP* Základy rétoriky a poetiky
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
207ZTK* Základy teatrologického výzkumu
Z-2-2T
ZK-3-2T
5
201ZTO* Základy tvůrčího projevu
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
Minimální počet kreditů 101
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
207TKB4 Volitelné předměty oborové
0
200JZB Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 107
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 73
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů