Zjednodušený studijní plán Teorie a kritika (B.A.)

Katedra teorie a kritiky

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Teorie a kritika

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 ZK 3
207INS1 Interpretační seminář 1 ZK 3
207SCP1 Scénická propedeutika 1 Z 3
207SHD1 Seminář historie divadla 1 ZK 3
207SKK1 Seminář kritiky 1 ZK 3
207TED1 Teorie divadla 1 ZK 3
207ZHT1 Základy herecké tvorby 1 Z 2
207ZRP1 Základy rétoriky a poetiky 1 Z 1
207ZTK1 Základy teatrologického výzkumu 1 Z 2
201ZTO1 Základy tvůrčího projevu 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 ZK 3
207INS2 Interpretační seminář 2 ZK 3
207SCP2 Scénická propedeutika 2 ZK 3
207SHD2 Seminář historie divadla 2 ZK 3
207SKK2 Seminář kritiky 2 ZK 3
207TED2 Teorie divadla 2 ZK 3
207ZHT2 Základy herecké tvorby 2 ZK 2
207ZRP2 Základy rétoriky a poetiky 2 ZK 1
207ZTK2 Základy teatrologického výzkumu 2 ZK 3
201ZTO2 Základy tvůrčího projevu 2 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 5
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 ZK 3
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 ZK 3
207KDC1 Kapitoly z dějin českého divadla 1 Z 3
207KRS3 Kritický seminář 3 - Činohra ZK 3
207PCO1 Proseminář čtení textů o divadle 1 Z 2
207TED3 Teorie divadla 3 ZK 3
207TLD0 Teorie loutkového divadla ZK 2
207TSC1 Teorie scénografie 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 20
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
207ESE1 Estetika 1 Z 4
207FPA1 Filozofie a Performing Arts 1 Z 3
207WCR0 New Ways of Communicating Reflection and Criticality ZK 2
207RDD1 Režijně-dramaturgická dílna 1 Z 3
207TAW1 Taneční workshop Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 ZK 3
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 ZK 3
207KDC2 Kapitoly z dějin českého divadla 2 ZK 3
207KRS4 Kritický seminář 4 - Hudební divadlo ZK 3
207PCO2 Proseminář čtení textů o divadle 2 ZK 2
207TED4 Teorie divadla 4 ZK 3
207TSC2 Teorie scénografie 2 ZK 2
207ZRD0 Základy redakční práce Z 2
Kreditů z povinných předmětů 21
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
207ESE2 Estetika 2 ZK 4
207FPA2 Filozofie a Performing Arts 2 ZK 3
207KDF0 Kapitoly z dějin filmu ZK 2
207RDD2 Režijně-dramaturgická dílna 2 Z 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 19
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207KRS5 Kritický seminář 5 - Tanec a pohybové divadlo ZK 3
207ODP0 Odborná praxe Z 2
207STL0 Otázky současné teorie literatury ZK 2
207TAR1 Teorie a analýza dramatu 1 ZK 3
207TPS0 Teorie a praxe scénické tvorby Z 7
207TID5 Teorie divadla III. 1 ZK 3
207WKS0 Workshopy Z 1
Kreditů z povinných předmětů 21
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
207ESE1 Estetika 1 Z 4
207FPA1 Filozofie a Performing Arts 1 Z 3
207WCR0 New Ways of Communicating Reflection and Criticality ZK 2
207RDD1 Režijně-dramaturgická dílna 1 Z 3
207TAW1 Taneční workshop Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207BCP0 Bakalářská práce Z 6
207USL0 Klíčové umělecké směry od moderny po současnost ZK 2
207KRS6 Kritický seminář 6 - Podoby alternativního divadla ZK 3
207PUT0 Překlad uměleckého textu ZK 2
207TID6 Teorie divadla III. 2 ZK 3
207VSU0 Vizualita v současném umění ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 18
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
207ESE2 Estetika 2 ZK 4
207FPA2 Filozofie a Performing Arts 2 ZK 3
207KDF0 Kapitoly z dějin filmu ZK 2
207RDD2 Režijně-dramaturgická dílna 2 Z 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 21
Celkem kreditů za ročník 60