Tisk studijního plánu

Studijní plán Teorie a kritika (B.A.) – 1. ročník

Studijní obor: Teorie a kritika
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 207DZA1 ZK 3 2PT 207DZA2 ZK 3 2PT
Interpretační seminář
 
207INS1 ZK 3 2T 207INS2 ZK 3 2T
Scénická propedeutika
 
207SCP1 Z 3 4T 207SCP2 ZK 3 4T
Seminář historie divadla
 
207SHD1 ZK 3 2T 207SHD2 ZK 3 2T
Seminář kritiky
 
207SKK1 ZK 3 2T 207SKK2 ZK 3 2T
Teorie divadla
 
207TED1 ZK 3 2T 207TED2 ZK 3 2T
Základy herecké tvorby
 
207ZHT1 Z 2 2T 207ZHT2 ZK 2 2T
Základy rétoriky a poetiky
 
207ZRP1 Z 1 2T 207ZRP2 ZK 1 2T
Základy teatrologického výzkumu
 
207ZTK1 Z 2 2T 207ZTK2 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 23 24
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU1 ZK 3 2ST 702DAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Volitelné předměty
Volitelné předměty oborové
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30