Volitelné předměty oborové

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
204DJF1 Dramaturgie jako funkce 1 česky
09:00–12:00
Učebna teorie
Z 1 2ST zimní
202FPD1 Filosofická propedeutika 1 česky Z 1 2T zimní
202FPD2 Filosofická propedeutika 2 česky Út
09:20–10:50
Učebna
ZK 2 2T letní
201HKR1 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 1 česky Z 2 2T zimní
201HKR2 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 2 česky
11:00–12:30
Učebna - teoretické předměty
ZK 2 2T letní
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání česky Po
16:30–18:00
ZK 2 2PT letní
207MCR0 Masterclass: Rozhovory
 
česky Z 1 8S letní Předmět není vypsán
207SCE2 Scénologie 2
 
česky ZK 4 3T letní Předmět není vypsán
204TDV1 Teorie divadla 1
 
česky Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
204TDV2 Teorie divadla 2
 
česky ZK 1 2T letní Předmět není vypsán
207WSA1 Workshop I. 1
 
česky Z 1 1T zimní i letní Předmět není vypsán
207WSA2 Workshop I. 2
 
anglicky, česky Z 2 3 D zimní i letní Předmět není vypsán
207WSA3 Workshop I. 3
 
anglicky, česky Z 3 3 D zimní i letní Předmět není vypsán
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 česky ZK 2 2T zimní
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 česky St
10:30–11:55
Posluchárna - Hallerův sál
ZK 2 2T letní