Volitelné předměty oborové

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
204DJF1 Dramaturgie jako funkce 1 česky Út
14:00–15:30
Z 1 2ST
204DJF2 Dramaturgie jako funkce 2 česky ZK 1 2ST
207FES Festivalový seminář
 
česky ZK 1 Předmět není vypsán
202FPD1 Filosofická propedeutika 1 česky Z 1 2T
202FPD2 Filosofická propedeutika 2 česky ZK 2 2T
201HKR1 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 1 česky
13:00–14:30
Pracovna pedagogů
Z 2 2T
201HKR2 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 2 česky ZK 2 2T
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
201PDR1 Postmoderní dramaturgie 1 česky Z 2 2T
201PDR2 Postmoderní dramaturgie 2 česky ZK 3 2T
201TPP1 Teorie a praxe (psané) činohry 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
201TPP2 Teorie a praxe (psané) činohry 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
204TDV1 Teorie divadla 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
204TDV2 Teorie divadla 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
207TPA1 Tvůrčí psaní I. 1 česky Čt
17:00–18:30
Učebna KTK 121
ZK 4 2T
207TPA2 Tvůrčí psaní I. 2 česky ZK 4 2T
207WSA1 Workshop I. 1
 
česky Z 1 1T Z 1 1T Předmět není vypsán
207WSA2 Workshop I. 2
 
anglicky, česky Z 2 3 D Z 2 3 D Předmět není vypsán
207WSA3 Workshop I. 3
 
anglicky, česky Z 3 3 D Z 3 3 D Předmět není vypsán
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 česky St
10:35–12:00
Hallerův sál
ZK 2 2T
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 česky ZK 2 2T