Tisk studijního plánu

Studijní plán Teorie a kritika (B.A.) – 2. ročník

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Divadlo v české kultuře 207DCK1 ZK 3 2T 207DCK2 ZK 3 2T
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 207DZB1 ZK 3 2T 207DZB2 ZK 3 2T
Estetika 207ESE1 Z 4 2T Zapsat 207ESE2 ZK 4 2T Předmět není vypsán
Filozofie a Performing Arts
 
207FPA1 Z 3 2ST Předmět není vypsán 207FPA2 ZK 3 2ST Předmět není vypsán
Kapitoly z dějin českého divadla 207KDC1 Z 3 2ST 207KDC2 ZK 3 2ST
Kritický seminář 207KRS3 ZK 3 3ST 207KRS4 ZK 3 3ST
New Ways of Communicating Reflection and Criticality
 
207WCR0 ZK 2 24SS Předmět není vypsán
Proseminář čtení textů o divadle
 
207PCO1 Z 2 2T 207PCO2 ZK 2 2T
Režijně-dramaturgická dílna 207RDD1 Z 3 3DT Zapsat 207RDD2 Z 3 3DT Předmět není vypsán
Taneční workshop
 
207TAW1 Z 2 Předmět není vypsán
Teorie divadla
 
207TED3 ZK 3 2T 207TED4 ZK 3 2T
Teorie loutkového divadla 207TLD0 ZK 2 2ST
Teorie scénografie
 
207TSC1 Z 1 2T 207TSC2 ZK 2 2T
Základy redakční práce 207ZRD0 Z 2 2CT+24P
Minimální počet kreditů za semestr 20 21
Volitelné předměty
Volitelné předměty oborové
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 20 21
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 10 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30