Tisk studijního plánu

Studijní plán Teorie a kritika (B.A.) – 3. ročník

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Teorie a praxe scénické tvorby 207TPS0 Z 7 4SS+160P
Minimální počet kreditů za semestr 7 0
Povinné předměty
Bakalářská práce 207BCP0 Z 6 10SS
Estetika 207ESE1 Z 4 2T Zapsat 207ESE2 ZK 4 2T Předmět není vypsán
Filozofie a Performing Arts
 
207FPA1 Z 3 2ST Předmět není vypsán 207FPA2 ZK 3 2ST Předmět není vypsán
Kapitoly z dějin filmu 207KDF0 ZK 2 1PT+2ST
Klíčové umělecké směry od moderny po současnost 207USL0 ZK 2 2PT
Kritický seminář 207KRS5 ZK 3 3ST 207KRS6 ZK 3 3ST
New Ways of Communicating Reflection and Criticality
 
207WCR0 ZK 2 24SS Předmět není vypsán
Odborná praxe 207ODP0 Z 2 4SS+40P
Otázky současné teorie literatury 207STL0 ZK 2 2PT
Překlad uměleckého textu 207PUT0 ZK 2 2ST
Režijně-dramaturgická dílna 207RDD1 Z 3 3DT Zapsat 207RDD2 Z 3 3DT Předmět není vypsán
Taneční workshop
 
207TAW1 Z 2 Předmět není vypsán
Teorie a analýza dramatu 1
 
207TAR1 ZK 3 2T
Teorie divadla III. 207TID5 ZK 3 2ST 207TID6 ZK 3 2ST
Teorie médií 207TMD0 ZK 2 2PT
Vizualita v současném umění 207VSU0 ZK 2 2ST
Workshopy 207WKS0 Z 1 24DS
Minimální počet kreditů za semestr 16 20
Volitelné předměty
Volitelné předměty oborové
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 23 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30