Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Bicí nástroje (Mg)

Studijní obor: Bicí nástroje
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
173BI* Bicí nástroje
Z-7-1T
ZK-7-1T
Z-8-1T
Z-8-1T
30
173MBIC* Melodické bicí nástroje
Z-7-1T
ZK-7-1T
Z-7-1T
Z-7-1T
28
173SBN* Seminář bicích nástrojů
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
100HO* Hra v orchestru
Z-2-BLOK
Z-2-BLOK
Z-2-BLOK
Z-2-BLOK
8
100KHS* Komorní hra - soudobá hudba
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
Minimální počet kreditů 82
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
173KP* Koncertní praxe - bicí
Z-1-
Z-1-
2
108OSHP* Organizace a struktura hudebního provozu
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
10
Minimální počet kreditů 18
Volitelné předměty
173BN4N Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 100
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr [173BN4N]

Předměty 173MBU1 a 173MBU2, 173TYM1 a 173TYM2 lze zapsat jako volitelné opakovaně v 1. a 2. roč. MG studia. 101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů