Seminář bicích nástrojů 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173SBN8 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost interpretovat skladby před kolektivem, formulovat a obhájit zdůvodnění vlastního pojetí. Schopnost fundovaně hodnotit cizí výkony a vést smysluponou diskuzi na základě estetických argumentů a znalosti určujících okolností pro hledání interpretačního přístupu.

Forma studia

Všichni studenti katedry současně.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Interpretace skladeb před kolektivem studentů a vyučujících. Sluchová analýza skladeb interpretovaných ostatními studenty. Diskuze o pojetí a provedení.

Doporučená nebo povinná literatura

G. Racz: Handbuch für Schlagzeug

J. Holland: Das Schlagzeug

H. Vogt: Neue Musik nach 1945

U. Michels: Texte und Tafel zur Musik

DuMont: Texte zur Musik

Hodnoticí metody a kritéria

Úroveň vlastních vystoupení, zapojení do diskuzí, kvalita argumentů.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů