Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Bicí nástroje (Mg) – 1. ročník

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Bicí nástroje 173BI7 Z 7 1T 173BI8 ZK 7 1T
Melodické bicí nástroje 173MBIC7 Z 7 1T 173MBIC8 ZK 7 1T
Seminář bicích nástrojů 173SBN7 Z 2 2T 173SBN8 Z 2 2T
Hra v orchestru 100HO7 Z 2 BLOK 100HO8 Z 2 BLOK
Komorní hra - soudobá hudba 100KHS7 Z 2 2T 100KHS8 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 20 20
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2T 702HAOU4 ZK 3 2T
Koncertní praxe
 
173KP3 Z 1
Poetika interpretačního výkonu 108PIV1 Z 2 BLOK 108PI2 Z 4 BLOK
Minimální počet kreditů za semestr 5 8
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr [173BN4N]

Předměty 173MBU1 a 173MBU2, 173TYM1 a 173TYM2 lze zapsat jako volitelné opakovaně v 1. a 2. roč. MG studia. 101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.