Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Bicí nástroje (Mg) – 2. ročník

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Bicí nástroje 173BIC9 Z 8 1T 173BIC0 Z 8 1T
Melodické bicí nástroje 173MBIC9 Z 7 1T 173MBIC0 Z 7 1T
Seminář bicích nástrojů 173SBN9 Z 2 2T 173SBN0 Z 2 2T
Hra v orchestru 100HO9 Z 2 BLOK 100HO10 Z 2 BLOK
Komorní hra - soudobá hudba 100KHS9 Z 2 2T 100KHS0 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 21 21
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Koncertní praxe 173KP4 Z 1
Poetika interpretačního výkonu 108PIV3 Z 2 BLOK 108PI4 Z 4 BLOK
Minimální počet kreditů za semestr 2 5
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 23 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr [173BN4N]

Předměty 173MBU1 a 173MBU2, 173TYM1 a 173TYM2 lze zapsat jako volitelné opakovaně v 1. a 2. roč. MG studia. 101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 [702CJN]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B2 - lze pokračovat ve stejném jazyce z Bc studia .

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.