Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
173DPB1 Didaktika/Vyučovatelská praxe bicích nástrojů 1 česky Z 1 6P+6S
173DPB2 Didaktika/Vyučovatelská praxe bicích nástrojů 2
 
česky ZK 1 7P+7S Předmět není vypsán
108DHN Dějiny hudby po roce 1950
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Po
09:30–11:00
Učebna
Z 2 2/LT Z 2 2/LT
173JIB1 Jazzová improvizace na bicí nástroje 1 česky Z 1 2T
173JIB2 Jazzová improvizace na bicí nástroje 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
173JIB3 Jazzová improvizace na bicí nástroje 3 česky Z 1 2T
173JIB4 Jazzová improvizace na bicí nástroje 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
173JK Jazzové konzultace-bicí nástroje česky Z 1 2T Z 1 2T
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky viz detail Z 1 2T
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
173MBUP1 Malý buben - party 1 česky Z 1 10CS
173MBUP2 Malý buben - party 2
 
česky Z 1 10CS Předmět není vypsán
108PED1 Pedagogika 1 česky viz detail Z 1 2T
108PED2 Pedagogika 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
108PSY1 Psychologie 1 česky viz detail Z 1 2T
108PSY2 Psychologie 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
100STUDIO Studio N anglicky, česky St
17:00–18:30
Z 1 1PT+1ST Z 1 1PT+1ST
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Po
10:20–11:50
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T
108TI2 Teorie interpretace 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
173TMP1 Tympány - party 1 česky Z 1 10CS
173TMP2 Tympány - party 2
 
česky Z 1 10CS Předmět není vypsán
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky Po
14:00–15:30
Učebna KZT
ZK 2 2PT
101UHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Út
17:15–18:45
Z 1 2T
101UHK2 Úvod do hudební kompozice 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
101UHK3 Úvod do hudební kompozice 3 česky Z 1 2T
101UHK4 Úvod do hudební kompozice 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán