Didaktika/Vyučovatelská praxe bicích nástrojů 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173DPB1 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zvládá výukovou problematiku na základních, středních i vysokých školách a má dostatečné vědomosti pro řešení metodických a didaktických požadavků.

Forma studia

přednášky, semináře

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky předmětu je zvládnutí metodických, pedagogických a didaktických zásad a postupů, které jsou nezbytné pro kvalitní výuku na základním, středním i terciálním stupni vzdělávání.

Na přednáškách a seminářích je zvolena interaktivní metoda výuky, při níž si pedagog opakovaně ověřuje znalosti v hlavní disciplíně (didaktika) i v dalších příbuzných disciplínách (pedagogika, metodika hry na nástroj, vyučovatelská praxe). Vyučovatelská praxe probíhá na ZUŠ Stodůlky, Konzervatoři v Praze, Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy nebo na jiné ZUŠ nebo střední škole hudebního zaměření. Studenti mohou výkon praxe rozložit do dvou semestrů. Celkový rozsah pedagogické praxe je 8 vyučovacích hodin.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

OPATŘIL, Stanislav. Pedagogika pro učitelství prvního stupně základní školy. Praha: SPN, 1985. ISBN 14-458-85.

KLEIBL, Martin. Koncepce základního uměleckého vzdělávání ve hře na bicí nástroje. Brno: JAMU, 2018. ISBN 9788074601330.

BILAN, Ladislav. Techniky hry na různé bicí nástroje - specifika a souvislosti. Praha: HAMU, 2020.

Doporučená literatura:

OPATŘILOVÁ, Marie. Sebevýchova vysokoškolských studentů. Olomouc: Univerzita J. E. Purkyně, 1984.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě ústního pohovoru, při kterém student prokáže zvládnutí stanovené látky zimního semestru, výuky a její analýzy. Absolvování pedagogické praxe student prokáže předložením potvrzení z příslušné školy, které bude podepsané vyučujícím, u kterého byla praxe vykonána, a vedením příslušné školy. Formuláře dokládající praxi studenti obdrží emailem od vyučujícího.

Další požadavky na studenta: minimální docházka 75 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů