Didaktika/Vyučovatelská praxe bicích nástrojů 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173DPB1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Odhalit studentům tajemství úspěchů v jejich eventuelní pedagogické činnosti.

Forma studia

Individuální kozultace / vyučovatelská praxe - soukromá pod dohledem (na HAMU) nebo na ZUŠ (potvrzení školy), semináře na St.Konzervatoři a GJN

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů.

Metody výuky základních technik hry i vnímání hudby - u začátečníků. U pokročilejších žáků je pak akcent položen na pedagogiku hudby pro bicí sólo. V neposlední řadě klade hudba 20. století nové nároky i na pedagogický přístup k interpretačnímu pojetí skladby i její realizaci. Osobnosti studenta je rozvíjena na seminářích, vedena k samostatnému vyučování, ke schopnosti vyjadřovat a zdůvodnit svoje názory.

Doporučená nebo povinná literatura

G. Racz: Handbuch für Schlagzeug

J. Holland: Das Schlagzeug

H. Vogt: Neue Musik nach 1945

U. Michels: Texte und Tafel zur Musik

Radek Krampl - Metodika hry na melodické bicí nástroje

Hodnoticí metody a kritéria

Iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru (hodnotí vyučující).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů