Zjednodušený studijní plán Obor Bicí nástroje (Mg)

Katedra bicích nástrojů

Studijní obor: Bicí nástroje
Studijní program: Hudební umění

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
173BI7 Bicí nástroje 7 Z 7
100HO7 Hra v orchestru 7 Z 2
100KHS7 Komorní hra - soudobá hudba 7 Z 2
173MBIC7 Melodické bicí nástroje 7 Z 7
108PIV1 Poetika interpretačního výkonu 1 Z 2
173SBN7 Seminář bicích nástrojů 7 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 Z 1
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
173BI8 Bicí nástroje 8 ZK 7
100HO8 Hra v orchestru 8 Z 2
100KHS8 Komorní hra - soudobá hudba 8 Z 2
173KP3 Koncertní praxe 3 - bicí Z 1
173MBIC8 Melodické bicí nástroje 8 ZK 7
108PI2 Poetika interpretačního výkonu 2 Z 4
173SBN8 Seminář bicích nástrojů 8 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 ZK 2
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
173BIC9 Bicí nástroje 9 Z 8
100HO9 Hra v orchestru 9 Z 2
100KHS9 Komorní hra - soudobá hudba 9 Z 2
173MBIC9 Melodické bicí nástroje 9 Z 7
108PIV3 Poetika interpretačního výkonu 3 Z 2
173SBN9 Seminář bicích nástrojů 9 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
173BIC0 Bicí nástroje 10 Z 8
100HO10 Hra v orchestru 10 Z 2
100KHS0 Komorní hra - soudobá hudba 10 ZK 2
173KP4 Koncertní praxe 4 - bicí Z 1
173MBIC0 Melodické bicí nástroje 10 Z 7
108PI4 Poetika interpretačního výkonu 4 Z 4
173SBN0 Seminář bicích nástrojů 10 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 11
Celkem kreditů za ročník 60