Zjednodušený studijní plán Obor Bicí nástroje (Mg)

Katedra bicích nástrojů

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Bicí nástroje

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
173BI7 Bicí nástroje 7 Z 7
100HO7 Hra v orchestru 7 Z 2
100KHS7 Komorní hra - soudobá hudba 7 Z 2
173MBIC7 Melodické bicí nástroje 7 Z 7
108OSHP1 Organizace a struktura hudebního provozu 1 Z 2
173SBN7 Seminář bicích nástrojů 7 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
173BI8 Bicí nástroje 8 ZK 7
100HO8 Hra v orchestru 8 Z 2
100KHS8 Komorní hra - soudobá hudba 8 Z 2
173KP3 Koncertní praxe - bicí 3 Z 1
173MBIC8 Melodické bicí nástroje 8 ZK 7
108OSHP2 Organizace a struktura hudebního provozu 2 ZK 3
173SBN8 Seminář bicích nástrojů 8 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
173BIC9 Bicí nástroje 9 Z 8
100HO9 Hra v orchestru 9 Z 2
100KHS9 Komorní hra - soudobá hudba 9 Z 2
173MBIC9 Melodické bicí nástroje 9 Z 7
108OSHP3 Organizace a struktura hudebního provozu 3 Z 2
173SBN9 Seminář bicích nástrojů 9 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
173BIC0 Bicí nástroje 10 Z 8
100HO10 Hra v orchestru 10 Z 2
100KHS0 Komorní hra - soudobá hudba 10 ZK 2
173KP4 Koncertní praxe - bicí 4 Z 1
173MBIC0 Melodické bicí nástroje 10 Z 7
108OSHP4 Organizace a struktura hudebního provozu 4 ZK 3
173SBN0 Seminář bicích nástrojů 10 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 12
Celkem kreditů za ročník 60