Komorní hra - soudobá hudba 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100KHS7 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpán KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BARTOŠ, Václav BERNÁŠEK, Jana BROŽKOVÁ, Leoš ČEPICKÝ, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ, Daniel MIKOLÁŠEK, Ozren MUTAK, Jiří NOVOTNÝ, Vladimír REJLEK, Petr SAIDL, Liběna SEQUARDTOVÁ, Irvin VENYŠ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studentům se nabízí možnost seznámit se s nově vznikajícími díly, zároveň poznávat nové skladebné techniky.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Bude záležet na nástrojovém obsazení a náročnosti studovaných děl.

Doporučená nebo povinná literatura

Bude doporučena vedoucím Studia N v závislosti na studovaných dílech.

Hodnoticí metody a kritéria

Nastudování potřebného repertoáru a aktivní přístup k individuální výuce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů