Komorní hra - soudobá hudba 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100KHS7 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpán KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BARTOŠ, Václav BERNÁŠEK, Jana BROŽKOVÁ, Leoš ČEPICKÝ, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ, Daniel MIKOLÁŠEK, Ozren MUTAK, Jiří NOVOTNÝ, Vladimír REJLEK, Petr SAIDL, Liběna SEQUARDTOVÁ, Irvin VENYŠ

Obsah

Bude záležet na nástrojovém obsazení a náročnosti studovaných děl.

Výsledky učení

Studentům se nabízí možnost seznámit se s nově vznikajícími díly, zároveň poznávat nové skladebné techniky.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Předmět 100KHS7 nelze zapsat s předmětem 100KHS9 ve stejném semestru.

Předmět 100KHS7 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 100KHZ7 (vztah je symetrický)

Předmět 100KHS7 nelze zapsat s předmětem 100KHZ9 ve stejném semestru.

Předmět 100KHS7 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 100KHH7 (vztah je symetrický)

Literatura

Bude doporučena vedoucím Studia N v závislosti na studovaných dílech.

Hodnoticí metody a kritéria

Nastudování potřebného repertoáru a aktivní přístup k individuální výuce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů