Komorní hra - základní repertoár 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100KHZ7 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpán KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BARTOŠ, Václav BERNÁŠEK, Kvitoslava BILINSKÁ, Ana BRATELJEVIČ, Jana BROŽKOVÁ, Leoš ČEPICKÝ, Mikael ERICSSON, Pavel HŮLA, Štěpán JEŽEK, Martin KASÍK, Ivan KLÁNSKÝ, Lukáš KLÁNSKÝ, Pablo Alejandro KORNFELD, Štěpán KOUTNÍK, Boris KRAJNÝ, Pavel KUDELÁSEK, František MALÝ, Bohuslav MATOUŠEK, Daniel MIKOLÁŠEK, Ozren MUTAK, Jiří NOVOTNÝ, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Miroslav PETRÁŠ, Vladimír REJLEK, Petr SAIDL, Liběna SEQUARDTOVÁ, Tomáš STRAŠIL, Ivan ŠTRAUS, Karel UNTERMŰLLER, Helena WEISER, Radomír ŽALUD

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studium základních děl komorní literatury a zároveň získávání zkušenosti v ensemblové hře. Katedry strunná, klávesová, dechová, případně bicích nástrojů v rámci výuky spolupracují.

Navázat na zkušenosti z předchozího Bc. studia.

Forma studia

Nadále věnovat pozornost komorním dílům vídeňských klasiků (Haydn, Mozart, Beethoven), dílům českých autorů (Smetana, Dvořák, Janáček. Martinů), autorů světového významu (Poulenc, Bartók aj.), výrazných představitelů hudebního baroka a soudobé tvorbě.

Navázat na zkušenosti z předcházejícího Bc. studia

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Obsah kurzu

Dle individuálního plánu

Doporučená nebo povinná literatura

Jako základ poznání komorních děl obrátit pozornost k dílům vídeňských klasiků (Haydn, Mozart, Beethoven), dílům českých autorů (Smetana, Dvořák, Janáček. Martinů), k autorům světového významu (Poulenc, Bartók aj.), k výrazným představitelům hudebního baroka a k soudobé tvorbě vždy v závislosti na individuálním složení ansámblu.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování a prezentování komorní skladby (duo s jiným nástrojem než je klavír nebo více interpretů).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů