Komorní hra - základní repertoár 9

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100KHZ9 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpán KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BARTOŠ, Václav BERNÁŠEK, Kvitoslava BILINSKÁ, Jana BROŽKOVÁ, Leoš ČEPICKÝ, Štěpán JEŽEK, Martin KASÍK, Ivan KLÁNSKÝ, Lukáš KLÁNSKÝ, Štěpán KOUTNÍK, Pavel KUDELÁSEK, František MALÝ, Lubomír MALÝ, Daniel MIKOLÁŠEK, Ozren MUTAK, Jiří NOVOTNÝ, Jiří PANOCHA, Miroslav PETRÁŠ, Vladimír REJLEK, Petr SAIDL, Liběna SEQUARDTOVÁ, Tomáš STRAŠIL, Ivan ŠTRAUS, Karel UNTERMŰLLER, Helena WEISER, Radomír ŽALUD

Obsah

Individuální dle složení ansámblu

Výsledky učení

Studium základních děl komorní literatury a zároveň získávání zkušenosti v ensemblové hře. Katedry strunná, klávesová, dechová, případně bicích nástrojů v rámci výuky spolupracují.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Podmínkou zápisu na předmět 100KHZ9 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 108OSHP1

Literatura

Individuální dle složení ansámblu

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování a prezentování komorní skladby (duo s jiným nástrojem než je klavír nebo více interpretů).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů