Komorní hra - základní repertoár 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100KHZ9 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpán KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BARTOŠ, Václav BERNÁŠEK, Kvitoslava BILINSKÁ, Jana BROŽKOVÁ, Leoš ČEPICKÝ, Pavel HŮLA, Štěpán JEŽEK, Martin KASÍK, Ivan KLÁNSKÝ, Lukáš KLÁNSKÝ, Štěpán KOUTNÍK, Pavel KUDELÁSEK, František MALÝ, Lubomír MALÝ, Daniel MIKOLÁŠEK, Ozren MUTAK, Jiří NOVOTNÝ, Jiří PANOCHA, Miroslav PETRÁŠ, Vladimír REJLEK, Petr SAIDL, Liběna SEQUARDTOVÁ, Tomáš STRAŠIL, Ivan ŠTRAUS, Karel UNTERMŰLLER, Helena WEISER, Radomír ŽALUD

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studium základních děl komorní literatury a zároveň získávání zkušenosti v ensemblové hře. Katedry strunná, klávesová, dechová, případně bicích nástrojů v rámci výuky spolupracují.

Forma studia

Nadále věnovat pozornost komorním dílům vídeňských klasiků (Haydn, Mozart, Beethoven), dílům českých autorů (Smetana, Dvořák, Janáček. Martinů), autorů světového významu (Poulenc, Bartók aj.), výrazných představitelů hudebního baroka a soudobé tvorbě.

Navázat na zkušenosti z předcházejícího roku Mg. studia

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Obsah kurzu

Individuální dle složení ansámblu

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální dle složení ansámblu

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování a prezentování komorní skladby (duo s jiným nástrojem než je klavír nebo více interpretů).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů