Komorní hra - soudobá hudba 10

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100KHS0 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Štěpán KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Ana BRATELJEVIČ, Jana BROŽKOVÁ, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ, Daniel MIKOLÁŠEK, Jiří NOVOTNÝ, Vladimír REJLEK, Liběna SEQUARDTOVÁ, Irvin VENYŠ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studentům se nabízí možnost seznámit se s nově vznikajícími díly, zároveň poznávat nové skladebné techniky.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Předmět 100KHS0 nelze zapsat s předmětem 100KHS8 ve stejném semestru.

Předmět 100KHS0 nelze zapsat s předmětem 100KHZ8 ve stejném semestru.

Předmět 100KHS0 nelze zapsat s předmětem 100KHZ0 ve stejném semestru.

Podmínkou zápisu na předmět 100KHS0 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 108OSHP2

Obsah kurzu

Bude záležet na nástrojovém obsazení a náročnosti studovaných děl.

Doporučená nebo povinná literatura

Bude doporučena vedoucím Studia N v závislosti na studovaných dílech.

Hodnoticí metody a kritéria

Nastudování potřebného repertoáru a aktivní přístup k individuální výuce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů