Komorní hra - soudobá hudba 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100KHS8 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Štěpán KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Ana BRATELJEVIČ, Jana BROŽKOVÁ, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ, Daniel MIKOLÁŠEK, Jiří NOVOTNÝ, Vladimír REJLEK, Liběna SEQUARDTOVÁ, Irvin VENYŠ

Obsah

Bude záležet na nástrojovém obsazení a náročnosti studovaných děl.

Výsledky učení

Studentům se nabízí možnost seznámit se s nově vznikajícími díly, zároveň poznávat nové skladebné techniky.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Předmět 100KHS8 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 100KHZ8 (vztah je symetrický)

Předmět 100KHS8 nelze zapsat s předmětem 100KHZ0 ve stejném semestru.

Předmět 100KHS8 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 100KHH8 (vztah je symetrický)

Literatura

Bude doporučena vedoucím Studia N v závislosti na studovaných dílech.

Hodnoticí metody a kritéria

Nastudování potřebného repertoáru a aktivní přístup k individuální výuce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů