Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie činoherního divadla (M.A.)

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
201ICR* Inscenační tvorba
ZK-17-20T
ZK-17-20T
ZK-17-20T
51
201RMR* Režijní tvorba
ZK-5-4T
ZK-5-4T
ZK-5-4T
ZK-5-4T
20
201SNR1 Scénická tvorba 1
ZK-15-8T
15
Minimální počet kreditů 86
Povinné předměty
206ATR* Autorské právo
Z-2-2T
Předmět není vypsán
ZK-3-2T
Z-2-2T
Předmět není vypsán
ZK-3-2T
5
201KTD1 Kapitoly z dějin a teorie dramatického umění 1
ZK-2-3T
2
201MDR1 Magisterský diplomový seminář 1
Z-2-
2
201ORR* Oborová praxe
Z-2-
Z-2-
4
201RRM* Ročníkový kurz KČD
Z-1-16S
Z-1-16S
2
201SKR* Seminář kritiky
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
201TDR* Televizní adaptace divadelní inscenace
Z-1-3T
Z-1-3T
2
201TVM* Teorie divadla a jeho složek
Z-2-3T
Z-2-3T
4
Minimální počet kreditů 23
Povinně volitelné předměty
200JZM Cizí jazyk
z-1-
1 předmět
zk-2-
1 předmět
z-1-
1 předmět
zk-2-
1 předmět
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
201CRM4 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 115
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 5
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů