Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví alternativního a loutkového divadla (M.A.)

Studijní obor: Herectví alternativního a loutkového divadla
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
204HEM* Herecká tvorba
ZK-3-4T
ZK-3-4T
ZK-3-4T
ZK-3-4T
12
204IPH* Inscenační praxe
ZK-1-4T
ZK-1-4T
ZK-1-4T
ZK-1-4T
4
204IHN* Inscenační tvorba
ZK-18-12T
ZK-18-12T
ZK-20-12T
ZK-20-12T
76
Minimální počet kreditů 92
Povinné předměty
204HST* Hledání stylu
Z-1-3T
ZK-2-3T
Z-1-3T
ZK-2-3T
6
204MGS* Magisterský seminář
Z-1-1T
Z-1-1T
2
204WIP* Příprava k inscenačnímu projektu (pohyb, zpěv, hlas, hudba)
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
Minimální počet kreditů 16
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
204AHN4 Volitelné předměty oborové
0
200JZM Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 114
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 6
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů