Zjednodušený studijní plán Herectví alternativního a loutkového divadla (M.A.)

Katedra alternativního a loutkového divadla

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Herectví alternativního a loutkového divadla

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
204HEM1 Herecká tvorba 1 ZK 3
204HST1 Hledání stylu 1 Z 1
204IPH1 Inscenační praxe 1 ZK 1
204IHN1 Inscenační tvorba 1 ZK 18
204WIP1 Příprava k inscenačnímu projektu (pohyb, zpěv, hlas, hudba) 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
204HEM2 Herecká tvorba 2 ZK 3
204HST2 Hledání stylu 2 ZK 2
204IPH2 Inscenační praxe 2 ZK 1
204IHN2 Inscenační tvorba 2 ZK 18
204WIP2 Příprava k inscenačnímu projektu (pohyb, zpěv, hlas, hudba) 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204HEM3 Herecká tvorba 3 ZK 3
204HST3 Hledání stylu 3 Z 1
204IPH3 Inscenační praxe 3 ZK 1
204IHN3 Inscenační tvorba 3 ZK 20
204MGS1 Magisterský seminář 1 Z 1
204WIP3 Příprava k inscenačnímu projektu (pohyb, zpěv, hlas, hudba) 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204HEM4 Herecká tvorba 4 ZK 3
204HST4 Hledání stylu 4 ZK 2
204IPH4 Inscenační praxe 4 ZK 1
204IHN4 Inscenační tvorba 4 ZK 20
204MGS2 Magisterský seminář 2 Z 1
204WIP4 Příprava k inscenačnímu projektu (pohyb, zpěv, hlas, hudba) 4 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60