Příprava k inscenačnímu projektu (pohyb, zpěv, hlas, hudba) 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204WIP4 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Branislav MAZÚCH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Branislav MAZÚCH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Pochopit význam pohybu v herecké tvorbě.
  2. Naučit se vnímat, respektovat a reagovat na další osoby v jevištním prostoru.
  3. Rozvíjení herecké kreativity.

Forma studia

Odborné cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Osnova:

  1. Prostorová orientace.
  2. Pohyb jako výrazový prostředek.
  3. Kontaktní techniky.
  4. Základy improvizace.
  5. Forma a obsah pohybového celku.

Sylabus:

Členění prostoru pohybem, pohyb a zvuk, pohyb a slovo, pohyb a zpěv, hledání výrazových prostředků pro různé vlastnosti a stavy člověka, vztahové a situační pohybové etudy - tvar těla, jeho pohyb, doteky, držení, pohyb ve dvojici trojici a skupině. Zpracování vlastních nápadů do pohybové etudy a její analýza.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Kröschlová: Jevištní pohyb

E. Barba, N. Savarese: Slovník divadelní antropologie

R. Cohan: A guide to the Fundamentals of Movement

L. Steinman: Elements of Contemporary performance and dance

Kyliánova nadace: Videozáznamy představení předních umělců, kteří propojují herectví s pohybem či tancem

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny z 60 % za aktivní účast na cvičeních (minimálně 70 % docházky) a 40 % za závěrečnou klauzurní práci.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů