Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví alternativního a loutkového divadla (M.A.) – 1. ročník

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Herecká tvorba
 
204HEM1 ZK 3 4T 204HEM2 ZK 3 4T
Inscenační praxe
 
204IPH1 ZK 1 4T 204IPH2 ZK 1 4T
Inscenační tvorba
 
204IHN1 ZK 18 12T 204IHN2 ZK 18 12T
Minimální počet kreditů za semestr 22 22
Povinné předměty
Hledání stylu
 
204HST1 Z 1 3T 204HST2 ZK 2 3T
Příprava k inscenačnímu projektu (pohyb, zpěv, hlas, hudba)
 
204WIP1 Z 2 2T 204WIP2 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 3 4
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2T 702DAOU4 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Počet předepsaných kreditů celkem 28 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30