Inscenační praxe 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204IPH2 ZK 1 4T česky letní

Garant předmětu

Vratislav ŠRÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš PROCHÁZKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Obohacení možností studia o aktivity nad rámec základní výuky, ve volném čase studentů, i v „nepravidelnějších“ tvůrčích počinech.

2.Vytvoření prostoru pro první kontakty v mimoškolním prostoru a s nespecifickým publikem.

3.Vznik samostatných studentských inscenací a projektů (v případě získání grantů FRVŠ a příspěvků z rozvojového programu a různých nadací) - mimo studijní plány KALD.

4.Herecké hostování mimo půdu KALD DAMU.

5.Stáže a účasti na workshopech mimo katedru KALD DAMU.

Forma studia

Nastudování inscenace, event. projektu, supervize v průběhu zkouškového období, cyklus repríz, kritická reflexe.

Předpoklady a další požadavky

Tvůrčí iniciativa, kreativita.

Obsah kurzu

1.Inscenační nápad a jeho konzultace.

2.Studium inscenace.

3.Reflexe a popremiérové využití inscenace.

4.Případná prezentace inscenace na festivalech.

Doporučená nebo povinná literatura

Lze individuálně doporučit s ohledem na konkrétní záměr projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení praktické tvůrčí kreativity vychází jak ze sledovaného procesu tvorby, tak i z výsledného scénického tvaru.

Poznámka

Předmět povinný-hlavní. V předmětu nelze hodnotit jakoukoliv studentskou iniciativu, např. pouze komerčně cílenou, ale aktivity, vycházející z celkové koncepce katedry a podporující týmovou spolupráci studentů, tedy projekty s většinovou účastí studentů AMU.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů