Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví alternativního a loutkového divadla (M.A.) – 2. ročník

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Herecká tvorba 204HEM3 ZK 3 4T 204HEM4 ZK 3 4T
Inscenační praxe 204IPH3 ZK 1 4T 204IPH4 ZK 1 4T
Inscenační tvorba 204IHN3 ZK 20 12T 204IHN4 ZK 20 12T
Minimální počet kreditů za semestr 24 24
Povinné předměty
Hledání stylu 204HST3 Z 1 3T 204HST4 ZK 2 3T
Magisterský seminář 204MGS1 Z 1 1T 204MGS2 Z 1 1T
Příprava k inscenačnímu projektu (pohyb, zpěv, hlas, hudba) 204WIP3 Z 2 2T 204WIP4 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 4 5
Počet předepsaných kreditů celkem 28 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30