Volitelné předměty oborové

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
204ASD1 Alternativy světového divadla 20. a 21. století 1 anglicky, česky Z 2 2T
204ASD2 Alternativy světového divadla 20. a 21. století 2 anglicky, česky Po
15:30–17:00
Hallerův sál
ZK 2 2T
204AMG1 Magisterský seminář 1 anglicky Z 1 1T
204AMG2 Magisterský seminář 2 anglicky Po
09:30–11:00
Učebna R213 (DAMU)
Z 1 1T
204PHK1 Prostor - hmota - komunikace 1 česky Z 1 3T
204PHK2 Prostor - hmota - komunikace 2 česky St
18:30–20:15
Učebna
Z 1 3T
204TDV1 Teorie divadla 1 česky Z 1 2T
204TDV2 Teorie divadla 2 česky ZK 1 2T
204UMM1 Umění místa 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán