Magisterský seminář 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204AMG2 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta LJUBKOVÁ

Obsah

  1. Výběr témat magisterských prací včetně volby konzultantů.
  2. Zpracování vybraných témat z okruhu magisterské zkoušky a jejich přednesení na semináři.
  3. Diskuse nad zpracováním témat a formou jejich přednesu.
  4. Videoprojekce a návštěvy divadelních představení k vybraným tématům.
  5. Diskuse nad ukázkami z inscenací, respektive shlédnutými představeními; konfrontace viděného s okruhy témat k magisterským zkouškám.
  6. Konfrontace teorie a konkrétní zkušeností, prověření toho, jak jsou studenti schopni aplikovat získané poznatky.

Seminář je určený pro přípravu k magisterským zkouškám. Základní důraz je kladený na schopnost uvádět historické a teoretické znalosti do souvislosti s vlastním divadelním myšlením a praxí.

Výsledky učení

  1. Rekapitulace hlavních témat vypsaných pro magisterské zkoušky.
  2. Vedení studentů k tomu, aby dokázali spojit teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi.
  3. Umění selekce / rozlišování informací podstatných a vedlejších.
  4. Rozvíjení schopnosti vést dialog na dané téma a formulovat a obhajovat vlastní názor.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

BEJBLÍK, Alois - HORNÁT, Jaroslav - LUKEŠ, Milan: Alžbětinské divadlo 1, Shakespearovi předchůdci. 1. vyd. Praha: Odeon, 1978.

BEJBLÍK, Alois - HORNÁT, Jaroslav - LUKEŠ, Milan: Alžbětinské divadlo 2, Shakespearovi současníci. 1. vyd. Praha: Odeon, 1980

BEJBLÍK, Alois - HORNÁT, Jaroslav - LUKEŠ, Milan: Alžbětinské divadlo 3, Drama po Shakespearovi. 1. vyd. Praha: Odeon, 1985

BROCKETT, Oscar G.: Dějiny divadla. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Divadelní ústav, 1999. ISBN 80-7106-364-9 (NLN) a 80-7008-096-5 (DÚ)

ČERNÝ, František (ed.): Dějiny českého divadla I, II, III, IV. 1. vyd. Praha: Academia, 1968, 1969, 1977, 1983.

DIGRIN, Zdeněk: Divadlo učenců a diplomatů. Praha: Divadelní ústav, 1995. ISBN 80-7008-044-2

HYVNAR, Jan: Francouzská divadelní reforma: od Antoina k Artaudovi. Praha: Pražská scéna, 1996. ISBN 80-901671-1-9

KRATOCHVÍL, Karel: Ze světa komedie dell'arte. 2. vyd. Praha: Panorama, 1987.

LESSING, Gotthold Ephraim: Hamburská dramaturgie.Praha: Odeon, 1980.

MIKEŠ, Vladimír: Divadlo španělského zlatého věku. Praha: Divadelní ústav,1995. ISBN 80-7008-049-3

MUKAŘOVSKÝ, Jan: Studie I. 1. vyd. Brno: Host, 2007. ISBN: 978-80-7294-239-8

PILÁTOVÁ, Jana: Hnízdo Grotowského. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2009. ISBN 978-80-7008-239-3

SEMIL, Małgorzata - WYSIŃSKA, Elżbieta: Slovník světového divadla 1945-1990. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1998. ISBN 80-7008-066-3

STANISLAVSKIJ, K. S.: Můj život v umění. 5. vyd. Praha: Odeon, 1983.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Divadlo za časů Nerona a Seneky. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005. ISBN 80-7008-185-6

STEHLÍKOVÁ, Eva: Řecké divadlo klasické doby. 1. vyd. Praha: KLP, 1991. ISBN 80-901084-0-7.

VOLEK, Jaroslav: Kapitoly z dějin estetiky. 3. vyd. Praha: SPN, 1966.

+ další materiály dle charakteru projektů a inscenací.

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Předmět je studován pouze v uzavřené skupině studentů připravujících se na magisterské zkoušky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů