Tisk studijního plánu

Studijní plán Střihová skladba - bakalář-1920-1ročník

Studijní obor: Střihová skladba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů 0
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2CT
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
306RSS* Dílna střihové skladby 1. ročníku
Z-2-3DT
Z-2-3DT
4
306DZ* Dramaturgie zvuku
Z-1-2PT
ZK-2-2PT
3
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
306GFJ* Gramatika filmového jazyka
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby
Z-2-2PT
2
306KDBC* Konzultační dílna 2.ročníku
Z-1-3DT
Z-1-3DT
2
306NEA* Non-linear editing/Avid Media Composer
Z-1-2ST
Z-1-2ST
2
306OKP* Obraz v klidu, obraz v pohybu
Z-1-2PT
Z-1-2PT
2
306PD* Praktická dramaturgie
Z-1-26SS
ZK-2-26SS
3
306SMAF Střihová skladba v multimediích a animovaném filmu
Z-1-20SS
1
306TPZS Technologie přípravy materiálu pro zvukové studio
Z-1-12SS
1
306TSF Technologie střihu 16 a 35 mm
Z-1-12S
1
306TSS* Teorie střihové skladby
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
4
306TSS* Teorie střihové skladby
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
2
306TVC TV seznamovací cvičení - živý střih
Z-2-2PS+20CS
2
303ZAS* Žánrové spektrum v dokumentárním filmu
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
4
306SPC* Společná cvičení
Z-6-120CS+36DS
Z-6-120CS+36DS
Z-6-120CS+36DS
18
306SAC Střih atelierového cvičení - Avid
Z-1-40CS
1
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
6
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
9
Minimální počet kreditů 83
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-2SO
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
300SPK1_1920_4K Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300SPA1_1920_4K Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
703STV_1920 Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 9
Volitelné předměty
306VPB_1920 Volitelné předměty Bc - pouze pro KSS_1920
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
306MOD_1920 Moduly KSS_1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 100
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 80
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů