Zjednodušený studijní plán Střihová skladba - bakalář-1920-1ročník

Katedra střihové skladby

Studijní obor: Střihová skladba
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
306DSS1 Dílna střihové skladby 1 Z 1
306DZ1 Dramaturgie zvuku 1 Z 1
306KDBC1 Konzultační dílna 2.ročníku 1 Z 1
306OS1 Oborový seminář KSS 1 Z 1
306OKP1 Obraz v klidu, obraz v pohybu 1 Z 1
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
306SZ Střihová skladba zvuku ZK 2
306TVC TV seznamovací cvičení - živý střih Z 2
303ZAS1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 ZK 2
306ZSA Živý střih a asistence pro 3. ročník: Živý střih - hudba a scénické žánry Z 1
Kreditů z povinných předmětů 18
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306TSS2 Teorie střihové skladby 2 ZK 2
306TSS3 Teorie střihové skladby 3 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Moduly KSS_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306DSS2 Dílna střihové skladby 2 Z 2
306DFI Dokumentární film KSS Z 7
306DZ2 Dramaturgie zvuku 2 ZK 2
306GFJ1 Gramatika filmového jazyka 1 Z 1
306KSOP2 Katederní soustředění v Poněšicích 2 Z 1
306KLAZ2 Klauzurní zkouška 2 ZK 3
306KDBC2 Konzultační dílna 2.ročníku 2 Z 1
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
306OS2 Oborový seminář KSS 2 Z 1
306OKP2 Obraz v klidu, obraz v pohybu 2 Z 1
306SD1 Seminář k diplomové práci 1 Z 1
306SPC2 Společná cvičení 2 Z 6
306SMAF Střihová skladba v multimediích a animovaném filmu Z 1
303ZAS2 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 31
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Moduly KSS_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 11
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306DSS3 Dílna střihové skladby 3 Z 1
306GFJ2 Gramatika filmového jazyka 2 ZK 2
306OS3 Oborový seminář KSS 3 Z 1
306PD1 Praktická dramaturgie 1 Z 1
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
306SD2 Seminář k diplomové práci 2 Z 1
306SNF1 Střihová skladba narativního filmu v praxi 1 Z 4
306ZSH Živý střih: hudba a scénické žánry Z 1
Kreditů z povinných předmětů 14
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306TSS2 Teorie střihové skladby 2 ZK 2
306TSS3 Teorie střihové skladby 3 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Moduly KSS_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306BAFI Bakalářský film KSS Z 10
306DSS4 Dílna střihové skladby 4 Z 2
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby Z 2
306KSOP3 Katederní soustředění v Poněšicích 3 Z 1
306OS4 Oborový seminář KSS 4 Z 1
306PD2 Praktická dramaturgie 2 ZK 2
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
306SPC3 Společná cvičení 3 Z 6
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Moduly KSS_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 19
Celkem kreditů za ročník 60