Tisk studijního plánu

Studijní plán Střihová skladba - bakalář-1920-1ročník – 3. ročník

Studijní obor: Střihová skladba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Dílna střihové skladby 306DSS3 Z 1 3T 306DSS4 Z 2 3T
Gramatika filmového jazyka 306GFJ2 ZK 2 2T
Kapitoly z dějin střihové skladby
 
306KDSS Z 2 2PT
Katederní soustředění v Poněšicích 3
 
306KSOP3 Z 1 4/D
Oborový seminář KSS 306OS3 Z 1 26S 306OS4 Z 1 26S
Praktická dramaturgie 306PD1 Z 1 26SS 306PD2 ZK 2 26SS
Střihová skladba narativního filmu v praxi 1 306SNF1 Z 4 36S
Teorie střihové skladby 306TSS2 ZK 2 2ST
Teorie střihové skladby 306TSS3 ZK 2 2ST
Živý střih: hudba a scénické žánry 306ZSH Z 1 4S
Bakalářský film KSS
 
306BAFI Z 10
Společná cvičení
 
306SPC3 Z 6 120CS+36DS
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6PT 373DCEK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 13 27
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Moduly KSS_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 13 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 17 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30