Tisk studijního plánu

Studijní plán Střihová skladba - bakalář-1920-1ročník – 2. ročník

Studijní obor: Střihová skladba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Dramaturgie zvuku 306DZ1 Z 1 2PT 306DZ2 ZK 2 2PT
Gramatika filmového jazyka
 
306GFJ1 Z 1 2T
Konzultační dílna 2.ročníku 306KDBC1 Z 1 3DT 306KDBC2 Z 1 3DT
Obraz v klidu, obraz v pohybu 306OKP1 Z 1 2PT 306OKP2 Z 1 2PT
Střihová skladba v multimediích a animovaném filmu
 
306SMAF Z 1 20SS
Teorie střihové skladby 306TSS2 ZK 2 2ST
Teorie střihové skladby 306TSS3 ZK 2 2ST
TV seznamovací cvičení - živý střih 306TVC Z 2 2PS+20CS
Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 303ZAS1 ZK 2 2ST 303ZAS2 ZK 2 2ST
Společná cvičení
 
306SPC2 Z 6 120CS+36DS
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 10 14
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře
 
305SMS ZK 2 7S
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Moduly KSS_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 13 16
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 17 14
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30