Tisk studijního plánu

Studijní plán Střihová skladba - bakalář-1920-1ročník – 1. ročník

Studijní obor: Střihová skladba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních
 
305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16CS
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24CS
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24CS
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 20CS
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2CT
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2PT
Dílna střihové skladby 1. ročníku 306RSS1 Z 2 3DT 306RSS2 Z 2 3DT
Filmová technika a technologie 304FITE ZK 2 2T
Non-linear editing/Avid Media Composer 306NEA1 Z 1 2ST 306NEA2 Z 1 2ST
Technologie přípravy materiálu pro zvukové studio
 
306TPZS Z 1 12SS
Technologie střihu 16 a 35 mm 306TSF Z 1 12S
Televizní technika a technologie
 
306TETE ZK 2 2T
Teorie střihové skladby 306TSS1 ZK 2 2ST
Společná cvičení
 
306SPC1 Z 6 120CS+36DS
Střih atelierového cvičení - Avid 306SAC Z 1 40CS
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 6PT 373DSVK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 22 16
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely
 
702FAOU1 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Moduly KSS_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 19
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8 11
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30