Volitelné předměty Bc - pouze pro KSS_1920

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
306BPP3 Bakalářská pedagogická praxe 3 česky Z 2 Z 2
306DFUČ1 Dílna filmového učitelství 1 česky Čt
18:10–21:25
Učebna KSS 311
Z 2 20S
306DFUČ2 Dílna filmového učitelství 2
 
česky ZK 2 20S Předmět není vypsán
306MOC3 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 3 česky Z 3 Z 3
306SW1 Spolupráce na workshopu 1 česky Z 4 6/s Z 4 6/s
306SW2 Spolupráce na workshopu 2 česky Z 4 6/s Z 4 6/s
306SSG1 Střihová skladba - Guest Lecture 1 česky Z 4 12SS+80CS Z 4 12SS+80CS
306SNF1 Střihová skladba narativního filmu v praxi 1 česky Z 4 36S