Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Dirigování (Mg)

Studijní obor: Dirigování
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
102DOPO* Dirigování opery, práce v operním studiu
Z-3-blok
ZK-4-blok
Z-6-blok
Z-6-blok
19
102DOR* Dirigování orchestru
Z-3-1T
ZK-4-1T
Z-6-1T
Z-6-1T
19
102SD* Seminář dirigování
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
8
102SOK* Studium oratorního a kantátového repertoáru
Z-3-1T
Z-3-1T
6
102SORE* Studium orchestrálního repertoáru
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-5-2ST
Z-5-2ST
16
Minimální počet kreditů 68
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
102RDO* Rozbor a dramaturgie opery
Z-1-1T
ZK-1-1T
2
102SOP* Studium operního repertoáru
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-6-2T
Z-6-2T
20
102TDP* Teorie dirigování opery
Z-1-blok
Z-1-blok
Z-1-blok
Z-1-blok
4
102TDO* Teorie dirigování symfonického orchestru
Z-1-1T
Z-1-1T
2
Minimální počet kreditů 34
Volitelné předměty
102DIVVM Dirigování - management
0
102DI4N Volitelné předměty pro obor Dirigování (Mg) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 102
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 18
Celkový počet kreditů 120
③ Volitelné předměty pro obor Dirigování (Mg) - výběr [102DI4N]

101ISH1,2-Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

② Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů