Dirigování opery, práce v operním studiu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102DOPO4 Z 6 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je osvojení si praktických znalostí a dovedností v práci s operním ansámblem ve všech etapách přípravy operní inscenace. Specifika studia s jednotlivými složkami operního ansámblu. Uplatnění interpretačních záměrů ve spolupráci s ostatními spolutvůrci inscenace (režisér, výtvarník choreograf).

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Osvojení si praktických znalostí a dovedností v práci s operním ansámblem ve všech etapách přípravy operní inscenace. Specifika studia s jednotlivými složkami operního ansámblu. Uplatnění interpretačních záměrů ve spolupráci s ostatními spolutvůrci inscenace (režisér, výtvarník choreograf).

Příprava a provedení opery či operních výstupů je možné i s malým komorním tělesem či pouze s doprovodem klavíru.

Doporučená nebo povinná literatura

Operní tituly jsou vybírány podle dramaturgického plánu operního studia a zahrnují díla různých slohových období a obsazení (od komorní opery po díla vyžadující velká obsazení sólistická, orchestrální a sborová).

Hodnoticí metody a kritéria

Přítomnost pedagogoů a psluchačů na operních předstveních a následné hodnocení na semináři. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů