Dirigování orchestru 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102DOR7 Z 6 1T česky zimní

Garant předmětu

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Uplatnění dirigentské techniky v praxi. Realizace dirigentské představy.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studování a dirigování skladeb náročnějších s profesionálním tělesem. Praktický kontakt posluchače s orchestrálním tělesem, příprava a provedení veřejného koncertu. Osvojení si vhodných metodických postupů v orchestrálních zkouškách.

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr skladeb se řídí dramaturgií veřejných orchestrálních koncertů.

Hodnoticí metody a kritéria

Přítomnost pedagogů i posluchačů katedry daného koncertu a následné hodnocení pořízeného audio i video záznamu na semináři. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů