Studium operního repertoáru 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SOP0 Z 6 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je studium základního operního repertoáru českého i světového u klavíru, zvládnutí problematiky interpretační (rozbor opery jako útvaru hudebně-dramatického, práce s hlasy, instrumentace a sborová sazba, styl, tempa aj.) a dirigentské.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nesjou.

Obsah kurzu

Studování vybraných operních děl 18.-20.století a jejich dirigování u klavíru.

Doporučená nebo povinná literatura

M.P.Musorgskij: Boris Godunov, G.Bizet: Carmen, B.Martinů: Jedna z oper

Hodnoticí metody a kritéria

Analýza a dirigování vybraných skladeb u klavíru. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů