Studium operního repertoáru 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SOP0 Z 6 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 129 až 159 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je studium základního operního repertoáru českého i světového u klavíru, zvládnutí problematiky interpretační (rozbor opery jako útvaru hudebně-dramatického, práce s hlasy, instrumentace a sborová sazba, styl, tempa aj.) a dirigentské.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nesjou.

Obsah kurzu

Studování vybraných operních děl 18.-20.století a jejich dirigování u klavíru.

Doporučená nebo povinná literatura

M.P.Musorgskij: Boris Godunov, G.Bizet: Carmen, B.Martinů: Jedna z oper

Hodnoticí metody a kritéria

Analýza a dirigování vybraných skladeb u klavíru. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů