Studium operního repertoáru 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SOP0 Z 6 2T česky letní

Garant předmětu

Tomáš KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

František BABICKÝ, Norbert BAXA, Tomáš KOUTNÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je studium základního operního repertoáru českého i světového u klavíru, zvládnutí problematiky interpretační (rozbor opery jako útvaru hudebně-dramatického, práce s hlasy, instrumentace a sborová sazba, styl, tempa aj.) a dirigentské.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nesjou.

Obsah kurzu

Studování vybraných operních děl 18.-20.století a jejich dirigování u klavíru.

Doporučená nebo povinná literatura

M.P.Musorgskij: Boris Godunov, G.Bizet: Carmen, B.Martinů: Jedna z oper

Hodnoticí metody a kritéria

Analýza a dirigování vybraných skladeb u klavíru. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů