Teorie dirigování opery 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102TDP4 Z 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úkolem předmětu je seznámit posluchače s příznačnými slohovými prvky operního díla, jednotou všech komponentů, zúčastněných na realizaci opery, metodikou dirigentovy práce s jednotlivými složkami operního ansámblu, plánem a postupem studia. Dirigentova spolupráce s režisérem a výtvarníkem. Dirigentova práce organizační v operním provozu.

Forma studia

Kontaktní výuka

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Seznámení s interpretační problematikou opery jakožto hudebně dramatického útvaru. Teoretický návod k práci s operním ansámblem a k činnosti dirigenta v operním provozu.

Doporučená nebo povinná literatura

Příznačné slohové prvky operního díla. Jednota všech komponentů, zúčastněných na realizaci opery. Metodika dirigentovy práce s jednotlivými složkami operního ansámblu. Plán a postup studia. Dirigentova spolupráce s režisérem a výtvarníkem. Dirigentova práce organizační v operním provozu.

Hodnoticí metody a kritéria

Simulovaná analýza následných zkoušek s orchestrem, příprava na operní představení. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů