Teorie dirigování opery 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102TDP4 Z 1 blok česky letní

Garant předmětu

Tomáš KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Norbert BAXA, Tomáš KOUTNÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úkolem předmětu je seznámit posluchače s příznačnými slohovými prvky operního díla, jednotou všech komponentů, zúčastněných na realizaci opery, metodikou dirigentovy práce s jednotlivými složkami operního ansámblu, plánem a postupem studia. Dirigentova spolupráce s režisérem a výtvarníkem. Dirigentova práce organizační v operním provozu.

Forma studia

Kontaktní výuka

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Seznámení s interpretační problematikou opery jakožto hudebně dramatického útvaru. Teoretický návod k práci s operním ansámblem a k činnosti dirigenta v operním provozu.

Doporučená nebo povinná literatura

Příznačné slohové prvky operního díla. Jednota všech komponentů, zúčastněných na realizaci opery. Metodika dirigentovy práce s jednotlivými složkami operního ansámblu. Plán a postup studia. Dirigentova spolupráce s režisérem a výtvarníkem. Dirigentova práce organizační v operním provozu.

Hodnoticí metody a kritéria

Simulovaná analýza následných zkoušek s orchestrem, příprava na operní představení. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů