Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Dirigování (Mg) – 1. ročník

Studijní obor: Dirigování
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dirigování opery, práce v operním studiu 102DOPO1 Z 3 blok 102DOPO2 ZK 4 blok
Dirigování orchestru 102DOR5 Z 3 1T 102DOR6 ZK 4 1T
Seminář dirigování 102SD7 Z 2 2ST 102SD8 Z 2 2ST
Studium oratorního a kantátového repertoáru 102SOK3 Z 3 1T 102SOK4 Z 3 1T
Studium orchestrálního repertoáru 102SORE7 Z 3 2ST 102SORE8 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 14 16
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Rozbor a dramaturgie opery 102RDO1 Z 1 1T 102RDO2 ZK 1 1T
Studium operního repertoáru 102SOP7 Z 4 2T 102SOP8 ZK 4 2T
Teorie dirigování opery 102TDP1 Z 1 blok 102TDP2 Z 1 blok
Teorie dirigování symfonického orchestru 102TDO5 Z 1 1T 102TDO6 Z 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Dirigování (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 24 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Volitelné předměty pro obor Dirigování (Mg) - výběr [102DI4N]

101ISH1,2-Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.