Dirigování opery, práce v operním studiu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102DOPO2 ZK 4 blok česky letní

Garant předmětu

František BABICKÝ, Norbert BAXA, Tomáš KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

František BABICKÝ, Norbert BAXA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je osvojení si praktických znalostí a dovedností v práci s operním ansámblem ve všech etapách přípravy operní inscenace. Specifika studia s jednotlivými složkami operního ansámblu. Uplatnění interpretačních záměrů ve spolupráci s ostatními spolutvůrci inscenace (režisér, výtvarník choreograf).

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Osvojení si praktických znalostí a dovedností v práci s operním ansámblem ve všech etapách přípravy operní inscenace. Specifika studia s jednotlivými složkami operního ansámblu. Uplatnění interpretačních záměrů ve spolupráci s ostatními spolutvůrci inscenace (režisér, výtvarník choreograf).

Příprava a provedení opery či operních výstupů je možné i s malým komorním tělesem či pouze s doprovodem klavíru.

Doporučená nebo povinná literatura

Operní tituly jsou vybírány podle dramaturgického plánu operního studia a zahrnují díla různých slohových období a obsazení (od komorní opery po díla vyžadující velká obsazení sólistická, orchestrální a sborová).

Hodnoticí metody a kritéria

Přítomnost pedagogoů a psluchačů na operních předstveních a následné hodnocení na semináři. Zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů