Teorie dirigování symfonického orchestru 5

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102TDO5 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK, Ivan PAŘÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK, Ivan PAŘÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Teoretická průprava posluchače na kontakt s orchestrálním tělesem, přípravu a provedení veřejného koncertu. Vymezení vhodných metodických postupů v orchestrálních zkouškách. Zákonitosti použití dirigentské techniky.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Teoretická příprava na zkoušku s profesionálním tělesem, rozvržení časového plánu, stanovení pracovního postupu a priorit, způsob vystupování, vyjadřování, chování, vytváření modelových situací formou otázek a odpovědí, vybrání vhodných reakcí na podněty z orchestru, apod.

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr skladeb se řídí dramaturgií veřejných orchestrálních koncertů.

Hodnoticí metody a kritéria

Simulovaná analýza následných zkoušek s orchestrem, příprava na koncert. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů