Teorie dirigování symfonického orchestru 5

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102TDO5 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek FARKAČ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Teoretická průprava posluchače na kontakt s orchestrálním tělesem, přípravu a provedení veřejného koncertu. Vymezení vhodných metodických postupů v orchestrálních zkouškách. Zákonitosti použití dirigentské techniky.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Teoretická příprava na zkoušku s profesionálním tělesem, rozvržení časového plánu, stanovení pracovního postupu a priorit, způsob vystupování, vyjadřování, chování, vytváření modelových situací formou otázek a odpovědí, vybrání vhodných reakcí na podněty z orchestru, apod.

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr skladeb se řídí dramaturgií veřejných orchestrálních koncertů.

Hodnoticí metody a kritéria

Simulovaná analýza následných zkoušek s orchestrem, příprava na koncert. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů