Zjednodušený studijní plán Obor Dirigování (Mg)

Katedra dirigování

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Dirigování

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
102DOPO1 Dirigování opery, práce v operním studiu 1 Z 3
102DOR5 Dirigování orchestru 5 Z 3
102RDO1 Rozbor a dramaturgie opery 1 Z 1
102SD7 Seminář dirigování 7 Z 2
102SOP7 Studium operního repertoáru 7 Z 4
102SOK3 Studium oratorního a kantátového repertoáru 3 Z 3
102SORE7 Studium orchestrálního repertoáru 7 Z 3
102TDP1 Teorie dirigování opery 1 Z 1
102TDO5 Teorie dirigování symfonického orchestru 5 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Dirigování (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
102DOPO2 Dirigování opery, práce v operním studiu 2 ZK 4
102DOR6 Dirigování orchestru 6 ZK 4
102RDO2 Rozbor a dramaturgie opery 2 ZK 1
102SD8 Seminář dirigování 8 Z 2
102SOP8 Studium operního repertoáru 8 ZK 4
102SOK4 Studium oratorního a kantátového repertoáru 4 Z 3
102SORE8 Studium orchestrálního repertoáru 8 ZK 3
102TDP2 Teorie dirigování opery 2 Z 1
102TDO6 Teorie dirigování symfonického orchestru 6 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Dirigování (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
102DOPO3 Dirigování opery, práce v operním studiu 3 Z 6
102DOR7 Dirigování orchestru 7 Z 6
102SD9 Seminář dirigování 9 Z 2
102SOP9 Studium operního repertoáru 9 Z 6
102SORE9 Studium orchestrálního repertoáru 9 Z 5
102TDP3 Teorie dirigování opery 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Dirigování (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
102DOPO4 Dirigování opery, práce v operním studiu 4 Z 6
102DOR8 Dirigování orchestru 8 Z 6
102SD0 Seminář dirigování 10 Z 2
102SOP0 Studium operního repertoáru 10 Z 6
102SORE0 Studium orchestrálního repertoáru 10 Z 5
102TDP4 Teorie dirigování opery 4 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Dirigování (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60