Rozbor a dramaturgie opery 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102RDO2 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úkolem předmětu je seznámit posluchače se základními atributy operní dramaturgie, jako např. způsob a zdůvodnění výběru operních titulů, hlavní rozdělení operních hlasů a jejich přiměřené zařazení, určování obsazení jednotlivých oper, plánování zkušebního procesu a jeho základních potřeb.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

V předmětu Operní dramaturgie se posluchači seznámí se základními atributy operní dramaturgie, jako např. způsob a zdůvodnění výběru operních titulů, hlavní rozdělení operních hlasů a jejich přiměřené zařazení, určování obsazení jednotlivých oper, plánování zkušebního procesu a jeho základních potřeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální studium

Hodnoticí metody a kritéria

Porozumět konstrukci opery a podle zadání pedagoga, vybrat nejdůležitější postavy a vytvořit libreto nové. Zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů