Rozbor a dramaturgie opery 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102RDO2 ZK 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úkolem předmětu je seznámit posluchače se základními atributy operní dramaturgie, jako např. způsob a zdůvodnění výběru operních titulů, hlavní rozdělení operních hlasů a jejich přiměřené zařazení, určování obsazení jednotlivých oper, plánování zkušebního procesu a jeho základních potřeb.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

V předmětu Operní dramaturgie se posluchači seznámí se základními atributy operní dramaturgie, jako např. způsob a zdůvodnění výběru operních titulů, hlavní rozdělení operních hlasů a jejich přiměřené zařazení, určování obsazení jednotlivých oper, plánování zkušebního procesu a jeho základních potřeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální studium

Hodnoticí metody a kritéria

Porozumět konstrukci opery a podle zadání pedagoga, vybrat nejdůležitější postavy a vytvořit libreto nové. Zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů