Rozbor a dramaturgie opery 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102RDO1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Ivan PAŘÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivan PAŘÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úkolem předmětu je seznámit posluchače se základními atributy operní dramaturgie, jako např. způsob a zdůvodnění výběru operních titulů, hlavní rozdělení operních hlasů a jejich přiměřené zařazení, určování obsazení jednotlivých oper, plánování zkušebního procesu a jeho základních potřeb.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nesjou.

Obsah kurzu

V předmětu Operní dramaturgie se posluchači seznámí se základními atributy operní dramaturgie, jako např. způsob a zdůvodnění výběru operních titulů, hlavní rozdělení operních hlasů a jejich přiměřené zařazení, určování obsazení jednotlivých oper, plánování zkušebního procesu a jeho základních potřeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální studium

Hodnoticí metody a kritéria

Porozumět konstrukci opery a podle zadání pedagoga, vybrat nejdůležitější postavy a vytvořit libreto nové. Zápočet.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů