Rozbor a dramaturgie opery 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102RDO1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ivan PAŘÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivan PAŘÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úkolem předmětu je seznámit posluchače se základními atributy operní dramaturgie, jako např. způsob a zdůvodnění výběru operních titulů, hlavní rozdělení operních hlasů a jejich přiměřené zařazení, určování obsazení jednotlivých oper, plánování zkušebního procesu a jeho základních potřeb.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nesjou.

Obsah kurzu

V předmětu Operní dramaturgie se posluchači seznámí se základními atributy operní dramaturgie, jako např. způsob a zdůvodnění výběru operních titulů, hlavní rozdělení operních hlasů a jejich přiměřené zařazení, určování obsazení jednotlivých oper, plánování zkušebního procesu a jeho základních potřeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální studium

Hodnoticí metody a kritéria

Porozumět konstrukci opery a podle zadání pedagoga, vybrat nejdůležitější postavy a vytvořit libreto nové. Zápočet.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů