Teorie dirigování opery 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102TDP1 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Norbert BAXA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Norbert BAXA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úkolem předmětu je seznámit posluchače s příznačnými slohovými prvky operního díla, jednotou všech komponentů, zúčastněných na realizaci opery, metodikou dirigentovy práce s jednotlivými složkami operního ansámblu, plánem a postupem studia. Dirigentova spolupráce s režisérem a výtvarníkem. Dirigentova práce organizační v operním provozu.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Seznámení s interpretační problematikou opery jakožto hudebně dramatického útvaru. Teoretický návod k práci s operním ansámblem a k činnosti dirigenta v operním provozu.

Doporučená nebo povinná literatura

Příznačné slohové prvky operního díla. Jednota všech komponentů, zúčastněných na realizaci opery. Metodika dirigentovy práce s jednotlivými složkami operního ansámblu. Plán a postup studia. Dirigentova spolupráce s režisérem a výtvarníkem. Dirigentova práce organizační v operním provozu.

Hodnoticí metody a kritéria

Simulovaná analýza následných zkoušek s orchestrem, příprava na operní představení. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů