Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Dirigování (Mg) – 2. ročník

Studijní obor: Dirigování
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dirigování opery, práce v operním studiu 102DOPO3 Z 6 blok 102DOPO4 Z 6 blok
Dirigování orchestru 102DOR7 Z 6 1T 102DOR8 Z 6 1T
Seminář dirigování 102SD9 Z 2 2ST 102SD0 Z 2 2ST
Studium orchestrálního repertoáru 102SORE9 Z 5 2ST 102SORE0 Z 5 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 19 19
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Studium operního repertoáru 102SOP9 Z 6 2T 102SOP0 Z 6 2T
Teorie dirigování opery 102TDP3 Z 1 blok 102TDP4 Z 1 blok
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Dirigování (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Volitelné předměty pro obor Dirigování (Mg) - výběr [102DI4N]

101ISH1,2-Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.